CZ: Chi phí để Binance rời khỏi Trung Quốc vào năm 2017 là rất lớn, chiếm 40% vốn vào thời điểm đó

Vào ngày 5 tháng 7, người sáng lập Binance, CZ, đã phát biểu trong một AMA và nói rằng Binance đã tổ chức tài trợ mã thông báo thành công vào năm 2017, nhận được sự ủng hộ từ hàng chục nghìn người, điều này đã mang lại cho Binance động lực để tiếp tục làm tốt nền tảng. Hai tháng sau, sự tồn tại của các nền tảng giao dịch mã hóa không còn được phép ở Trung Quốc đại lục, Binance đã sử dụng 40% số tiền tại thời điểm đó để giải quyết nhiều chi phí trong quá trình di chuyển. lượng giao dịch trên thế giới. Vài tháng sau, số lượng đăng ký người dùng mới hàng ngày đạt 300.000, với mức cao nhất là 240.000 người dùng mới đăng ký trong một giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr