Cơ sở mạng Coinbase L2 mở Mainnet cho các nhà xây dựng, mở cho tất cả người dùng vào đầu tháng 8

Cơ sở mạng CoinbaseLayer2 đã thông báo rằng mạng chính được mở cho các nhà xây dựng. Trong những tuần tới, Base sẽ mời những người xây dựng sớm triển khai trên mạng chính Base và kỷ niệm nó bằng GenesisBuilderNFT. Đầu tháng 8, Base sẽ cùng mở Base cho tất cả người dùng. Base cảnh báo rằng không có kế hoạch phát hành mã thông báo mạng. Hiện tại, nhiều công cụ đã được tung ra trên mạng chính Base, bao gồm các nhà cung cấp nút như Blockdaemon, QuickNode và Blast, cơ sở hạ tầng ví thông minh như SafeWallet, trình khám phá khối như Basescan và Blockscout, trình lập chỉ mục dữ liệu như TheGraph, Goldsky và Covalent, và Công cụ dành cho nhà phát triển web thứ ba.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr