Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL ở chế độ đa tài sản

Theo thông báo chính thức của Binance, từ 2023-06-05 10:00 (UTC), Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL dưới dạng tài sản ký quỹ trong mô hình đa tài sản. mode lúc 08:00 (UTC) ngày 20 tháng 3 năm 2023. Để duy trì mức ký quỹ và tránh bất kỳ khả năng thanh lý nào, Binance khuyến nghị người dùng nên giữ SOL làm tài sản thế chấp trong tài khoản tương lai USDⓈ-M để tăng mức ký quỹ trong tài khoản của họ trước 10:00 ngày 05/06/2023 (UTC). Ngoài ra, người dùng nên chuyển tài sản SOL từ tài khoản hợp đồng USDⓈ-M trước 2023-06-05 10:00 (UTC) và Binance Futures sẽ tự động chuyển tài sản SOL sau 2023-06-07 10:00 (UTC). vào ví spot của người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr