Tin nóng ⇢

UTXO trên Bitcoin: Giải pháp đột phá cho DEX và NFT

Nền tảng NFT Opensea đã thay đổi cách nhìn nhận về lĩnh vực NFT trên mạng Ethereum. Liệu có thể áp dụng mô hình này vào mạng Bitcoin, blockchain khác có sự khác biệt lớn so với Ethereum?

UTXO Bitcoin là đầu ra giao dịch chưa sử dụng, Ethereum kiểm soát tài sản linh hoạt hơn, trong khi UTXO chỉ có thể được sử dụng bằng cách dựa vào chữ ký khóa cá nhân. Mặc dù không được đánh giá cao trong việc hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng DeFi phức tạp như Ethereum, nhưng lại mang trong mình tiềm năng đáng kể cho việc xây dựng mô hình thương mại điện tử. Điều này đã được chứng minh qua sự phát triển của Unisat Dex, một DEX dựa trên phe UTXO trên Bitcoin.

Một trong những ưu điểm của UTXO trên Bitcoin là khả năng thực hiện giao dịch phi tài khoản (non account based), cho phép người dùng mua NFT với một mức giá cụ thể và mua một số lượng cụ thể của các token đồng nhất. Điều này mở ra cơ hội cho việc thực hiện các giao dịch tài sản phi tập trung trên blockchain Bitcoin mà không cần sự can thiệp từ bên thứ ba.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình trên mạng Bitcoin, công cụ và kịch bản của nền tảng này cần được mở rộng và phát triển. Hiện tại, Bitcoin vẫn thiếu các tài sản NFT nguyên bản, và việc xác minh 100% các token vẫn còn là một thách thức. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn BRC-20 không phải là một tài sản UTXO nguyên bản và đòi hỏi xác minh từ phía khách hàng, vì vậy không đảm bảo tính bảo mật tương tự.

Mặc dù còn nhiều thách thức cần vượt qua, sự phát triển của Unisat Dex đã chứng minh rằng UTXO trên Bitcoin cũng có thể hiện thực hóa mô hình thương mại điện tử phi giam giữ. Việc tận dụng tiềm năng này có thể mang đến sự đa dạng hóa và mở rộng thêm các dịch vụ thương mại trên mạng Bitcoin, đồng thời tạo ra sự tiện ích và lựa chọn cho người dùng trong việc giao dịch các tài sản một cách an toàn và bảo mật.

Có thể bạn quan tâm