Thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ khiếu nại của Binance.US về thông cáo báo chí của SEC

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu của Binance về việc hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong một thông cáo báo chí liên quan đến Binance. Thẩm phán quận Washington, D.C. Amy Berman Jackson, người đang chủ trì vụ kiện của SEC chống lại Binance.US, đã bác bỏ các tuyên bố, lập luận rằng nhiệm vụ của tòa án không phải là soạn thảo các tuyên bố công khai của các bên trong vụ án. “Bây giờ rõ ràng là sự can thiệp của tòa án là không cần thiết, cũng như không thích hợp nếu tòa án tham gia vào việc xử lý văn bản thông cáo báo chí của các bên,” Jackson nói. Các luật sư của BAM Exchange, hoạt động dưới tên Binance.US, đã đệ đơn khiếu nại vào thứ Sáu chống lại thông cáo báo chí của SEC, bày tỏ lo ngại về các tuyên bố phi pháp gây hiểu lầm của SEC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr