Sui hợp tác với KuCoin Labs để tổ chức cuộc thi hackathon mùa hè từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7

Vào ngày 30 tháng 5, Sui và KuCoinLabs đã cùng nhau tổ chức một cuộc thi hackathon mùa hè từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 và tổ chức một ngày demo tại Paris BuilderHouse và trực tuyến vào ngày 19 tháng 7. Các danh mục dự án bao gồm cơ sở hạ tầng và công cụ, NFT, mạng xã hội và DAO, trò chơi và AIGC, DeFi và thanh toán, với tổng giải thưởng là 28,5 đô la và phải được triển khai cho mạng chính, mạng thử nghiệm hoặc devnet của Sui hoặc được tích hợp với Sui.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr