Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhMoody's: Blockchain và trí tuệ nhân tạo sẽ biến đổi thị trường...

Moody’s: Blockchain và trí tuệ nhân tạo sẽ biến đổi thị trường tài chính

Công nghệ blockchain hỗ trợ tiền điện tử có thể giúp các nhà phát hành công cụ tài chính như trái phiếu giảm chi phí tài chính trong 5 năm tới, theo báo cáo của cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s Investor Service. Mặc dù việc tích hợp các công nghệ này vào doanh nghiệp có thể làm tăng chi phí CNTT và yêu cầu “đầu tư đáng kể” ban đầu nhưng nó có thể giúp giảm chi phí theo thời gian. Moody’s cho biết những đổi mới gần đây đã làm tăng tiềm năng biến đổi của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sổ cái phân tán (DLT) khi áp dụng vào thị trường tài chính. Báo cáo cho biết, trong khi AI có thể giảm chi phí hoạt động cho các tổ chức tài chính bằng cách tự động hóa các tác vụ thủ công, thì công nghệ sổ cái phân tán có thể “giảm dần phí tài chính, đặc biệt đối với các tổ chức phát hành nhỏ hơn”.