Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Lãi suất mở và khối lượng giao dịch tùy chọn Bitcoin và Ethereum giảm trong tháng 9

Theo dữ liệu của TheBlockPro, các vị trí quyền chọn Bitcoin và Ethereum nhìn chung đã giảm trong tháng 9, với các vị trí quyền chọn Bitcoin giảm 15,6% và các vị trí quyền chọn Ethereum giảm 6,4%. Ngoài ra, xét về khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin và Ethereum, Bitcoin và Ethereum cũng có sự sụt giảm đáng kể: khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin giảm 17,9% trong tháng 9 xuống còn 17,3 tỷ USD; khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum giảm 10%, giảm xuống còn 10,1 tỷ USD. Vào tháng 9, lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group đã giảm 12,8%, xuống còn 1,95 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (dailyavgvolume) thậm chí còn giảm nhiều hơn, đạt 16%, xuống còn khoảng 1,15 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng của hợp đồng tương lai Ethereum trong tháng 9 đã giảm xuống khoảng 209,7 tỷ USD, giảm 20,6%.