HSBC đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới liên quan đến Metaverse và NFT

Vào ngày 21 tháng 6, Mike Kondoudis, luật sư nhãn hiệu tại Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ, cho biết trên Twitter rằng HSBC gần đây đã đăng ký nhãn hiệu mới bao gồm các dịch vụ tài chính/tư vấn/ngân hàng metaverse, thẻ tín dụng ảo, NFT và phương tiện hỗ trợ NFT, v.v. . Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho rằng HSBC đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến NFT, metaverse và mã hóa cho tên và logo của mình, bao gồm phương tiện kỹ thuật số được hỗ trợ bởi NFT, trao đổi và chuyển tiền ảo cũng như xử lý thẻ tín dụng ảo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr