Tin nóng ⇢

Giao thức 0x là gì ?

Giao thức 0x ( 0x Protocol ) là gì ?

0x Protocol là một giao thức mở để trao đổi tài sản kỹ thuật số phi tập trung chạy trên blockchain Ethereum. Giao thức là một tập hợp các quy tắc tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi một hệ thống hoặc bởi các bên giao dịch khác nhau để giao tiếp thông suốt với nhau. Giao thức 0x về cơ bản là một định dạng nhắn tin tiêu chuẩn và bộ hợp đồng thông minh dựa trên đó các thực thể giao dịch có thể trao đổi tài sản kỹ thuật số hoặc token.

0x Protocol hoạt động như thế nào ?

Để vẽ một đường thẳng song song, hãy nghĩ về cách các ngân hàng trên toàn cầu sử dụng hệ thống SWIFT tiêu chuẩn để liên lạc với nhau và chuyển tiền. Một thông báo chuẩn được xác định và các giá trị tương ứng của chúng được sử dụng trong hệ thống SWIFT để truyền đạt an toàn các chi tiết như người gửi, người nhận, số tiền, tiền tệ, chi nhánh nguồn và chi nhánh đích, trong số những người khác. Vì mỗi ngân hàng thích nghi với các quy tắc tiêu chuẩn của hệ thống nhắn tin SWIFT, họ có thể giao dịch trực tiếp với nhau. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ nếu mỗi ngân hàng tuân theo giao thức riêng biệt của mình, vì mỗi ngân hàng sau đó sẽ phải tuân thủ kênh liên lạc đối với mọi ngân hàng khác. Theo một định dạng chuẩn, sự phỗ quát được chấp nhận cho phép các hoạt động mượt mà với hiệu quả cao hơn.

Giao thức 0x cố gắng hoạt động tương tự như SWIFT, nhưng để vận hành các trao đổi phi tập trung để giao dịch token kỹ thuật số và tài sản chạy trên blockchain Ethereum. Được xây dựng trên nền tảng của các tiêu chuẩn ERC20 của Ethereum, giao thức 0x đóng vai trò là lớp cơ sở hạ tầng quan trọng cho số lượng ứng dụng và công cụ tài chính đang phát triển trên công nghệ blockchain và được giao dịch dưới dạng kỹ thuật số. Khi hàng loạt giá trị tài chính của thế giới đang được token hóa mỗi ngày, yêu cầu giao dịch các tài sản kỹ thuật số và token đó một cách an toàn và hiệu quả đang tăng lên. Với các định dạng tin nhắn được xác định rõ ràng và hợp đồng thông minh, giao thức 0x cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu.

Định dạng tin nhắn của 0x protocol là một tập hợp các trường dữ liệu mang thông tin chính như tài sản kỹ thuật số hoặc token được giao dịch, giá trị giá của giao dịch, thời gian hết hạn và danh tính được xác định của các bên giao dịch. Các hợp đồng thông minh đảm nhận logic kinh doanh cần thiết chịu trách nhiệm tạo, gửi, nhận và xử lý dữ liệu được liên kết với hoạt động giao dịch. Nó cũng cho phép có chỗ cho những nâng cấp cần thiết, nếu có, trong tương lai. Việc cung cấp để nâng cấp là cần thiết do có bất kỳ thay đổi nào cần thiết để tuân thủ các quy định đã sửa đổi hoặc cho bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hoạt động nội tại của mạng blockchain Ethereum. Hệ thống cũng sử dụng các rơle, đóng vai trò là bộ tổng hợp đơn đặt hàng và chịu trách nhiệm truyền phát các đơn đặt hàng từ những người tham gia thị trường được chỉ định đến thị trường hoặc trao đổi.

0x là gì?

Nguồn: Tapchibitcoin.io

Có thể bạn quan tâm

Mục lục