Giám đốc thị trường Binance: Binance an toàn về mặt tài chính và hoan nghênh khung pháp lý hoàn thiện

Người đứng đầu thị trường khu vực Binance, Richard Teng, nhấn mạnh rằng bất chấp sự giám sát chặt chẽ về quy định gần đây và những thách thức trong khu vực, Binance vẫn an toàn về mặt tài chính và hoàn toàn khác biệt so với FTX đã phá sản. Teng cho biết mặc dù Binance đã phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau trong vài năm qua nhưng họ đã giải quyết thành công trong từng trường hợp cụ thể trong khi vẫn duy trì được nguồn tài chính vững mạnh và có thể xử lý việc rút tiền của khách hàng. Ông cũng đề cập đến sự ra đi của các giám đốc điều hành hàng đầu gần đây tại Binance, cũng như một báo cáo khác về mối quan hệ của công ty với một ngân hàng Nga. Teng cho biết sự tăng trưởng phi thường của Binance trong sáu năm tiếp tục khiến nó được chú ý. 

“Tất cả sự giám sát chặt chẽ này sẽ đến từ sự giám sát chặt chẽ nhất, từ các cơ quan quản lý, từ các phương tiện truyền thông và chúng tôi hoan nghênh điều đó.” Đồng thời, các khung pháp lý ngày càng hoàn thiện ở các khu vực pháp lý khác nhau cũng được các sàn giao dịch toàn cầu hoan nghênh. Teng cho biết quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU có thể mang lại lợi ích cho các sàn giao dịch nói chung bằng cách đặt ra các quy tắc tiêu chuẩn hóa cho ngành. MiCA là “một bước đi đúng hướng”, cung cấp cho 23 quốc gia thành viên EU một bộ tiêu chuẩn nhất quán, từ đó có thể dẫn đến sự hội tụ rộng hơn về hướng dẫn quy định toàn cầu cho ngành.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights