Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhDữ liệu: Độ biến động của Dogecoin đã thấp hơn Bitcoin

Dữ liệu: Độ biến động của Dogecoin đã thấp hơn Bitcoin

Sự biến động của Dogecoin (DOGE), loại tiền điện tử lan truyền lớn nhất theo vốn hóa thị trường, đã giảm đáng kể đến mức hiện tại nó có vẻ ổn định hơn so với Bitcoin (BTC) dẫn đầu ngành tài sản kỹ thuật số. Theo dữ liệu của TradingView, tính đến thời điểm viết bài, mức biến động thực tế hoặc biến động lịch sử trong 30 ngày hàng năm của DOGE là 30%, thấp hơn đáng kể so với mức 35% của Bitcoin. Biến động thực tế được tính bằng độ lệch chuẩn của phần trăm thay đổi hàng ngày về giá của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.