10/07: Top 10 DeFi có lượng người dùng nhiều nhất trong 24h qua

Theo dữ liệu mới nhất từ DappRadar, top 10 DeFi có lượng người dùng cao nhất 24h qua đều ghi nhận giảm, với dự án giảm nhiều nhất là MeanFi ở top 8, giảm -17.50%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr