Đại học Harvard và FFDW khám phá công nghệ lưu trữ thông tin kỹ thuật số

FFDW (Filecoin Foundation for the Decentralized Web) thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ một sáng kiến với Library Innovation Lab (LIL) của Đại học Harvard được gọi là chương trình “Democratizing Open Knowledge”. Với sự hỗ trợ của FFDW, LIL có kế hoạch khám phá các công nghệ phi tập trung có thể lưu giữ thông tin kỹ thuật số.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr