Samsung Asset Management đã thành lập trung tâm nghiên cứu thị trường tiền điện tử

Samsung Asset Management đã tuyên bố tại cuộc họp kỷ niệm 20 năm rằng họ đã thành lập một trung tâm nghiên cứu thị trường tiền điện tử và quỹ ETF đầu tiên của châu Á bao gồm các cổ phiếu blockchain cũng đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. chuyển đổi các tài sản thay thế thành ETF là một nhiệm vụ quan trọng. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr