Khả năng Fed giữ nguyên trong tháng 6 giảm xuống 75,8%

Theo CME’s “Fed Watch”: xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 là 75,8% và xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 24,2%; xác suất duy trì lãi suất ở mức mức hiện tại vào tháng 7 là 58,5%, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 25,4% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản là 16,1%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr