Xây dựng hệ thống nhận dạng Web3 trên trải nghiệm Web2 với Polygon ID

Gần đây, Polygon thông tin về hệ thống nhận dạng Web3 Polygon ID, sẽ được tích hợp vào Polygon zkEVM để xây dựng một dịch vụ mở rộng quyền riêng tư trên chuỗi.

Ngoài ra, Polygon ID cũng sẽ khởi chạy SDK nhận dạng và giao diện phát triển ví dApp để có thể kết nối nhiều ứng dụng hơn. Những dự án đầu tiên tích hợp Polygon ID là Fractal và Collab.Land.

Polygon ID sẽ được wrap dựa trên iden3, một giao thức nhận dạng phi tập trung sử dụng công nghệ Zero-knowledge Proof (ZKP), cho phép người xác minh kiểm tra xem thông tin đăng nhập có hợp lệ mà không cần lấy dữ liệu cá nhân, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển danh tính trong thế giới thực sang Web3, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đáp ứng các yêu cầu quy định như KYC/AML.

Thông qua nghiên cứu và phát triển, Polygon đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ lớp giao thức đến lớp nhận dạng, cũng như các lớp ứng dụng và Layer-2 khác nhau. ID có thể tương thích với dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi, vai trò kép của giao tiếp ví bên ngoài và hợp đồng thông minh.

Xác lập quyền riêng tư trên chuỗi

Vai trò của Polygon ID là kết hợp các danh tính và dữ liệu khác nhau, đồng thời sử dụng công nghệ ZK để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật. Mỗi danh tính có thể được chuẩn hóa, gọi là DID (Mã định danh phi tập trung), sau đó biểu thị bằng thông tin xác thực có thể xác minh (VC) và được chuyển cho những người yêu cầu khác nhau sau khi được ZK mã hóa, chẳng hạn như chuyển danh tính, đăng nhập tài khoản, xác nhận địa chỉ Ví… và phù hợp với định dạng DID, để tạo điều kiện mở rộng các kịch bản ứng dụng tiếp theo.

Polygon ID có thể được chia thành ba phần, đó là Người phát hành, Người giữ danh tính và Người xác minh. Chức năng của từng phần như sau:

  • Tổ chức phát hành: Bất kỳ thực thể nào cấp chứng chỉ cho chủ sở hữu và chứng chỉ được ký bằng mật mã bởi tổ chức phát hành và được gửi tới chủ sở hữu chứng chỉ có thể kiểm chứng.
  • Người giữ danh tính: Thông tin nhận dạng được tổ chức phát hành ủy quyền cho người nắm giữ. Khi người xác minh yêu cầu thông tin nhận dạng, chủ sở hữu sẽ mã hóa thông tin nhận dạng thông qua công nghệ ZK và gửi nó đi, người xác minh sẽ trả về kết quả đạt hoặc không sau khi kiểm tra.
  • Người xác minh: Xác minh bằng chứng được cung cấp bởi chủ sở hữu. Phải có đủ sự tin cậy giữa người xác minh và người phát hành và việc mã hóa một bằng chứng không tương đương với việc xác nhận tính xác thực của nội dung. Ví dụ: người phát hành có thể là cơ quan chính phủ, người xác minh có thể là doanh nghiệp, người nắm giữ có thể là người xin việc và bằng chứng có thể là bằng tốt nghiệp đại học.

Một lớp nhận dạng trên Ethereum

Giống như Polygon zkEVM thông qua việc mua lại Hermez, Polygon ID cũng là một gói phụ trên iden3. Giao thức iden3 xác định các phương thức để các bên giao tiếp và tương tác với nhau, còn Polygon ID là một lớp trừu tượng cho phép các nhà phát triển xây dựng dApp một cách dễ dàng và mở cho bất kỳ ví Web3 nào, có thể thêm ví này bằng ví Polygon ID SDK chức năng tương tự.

Polygon ID nhằm mục đích trở thành một lớp nhận dạng trên Ethereum. DID là giao điểm của thế giới thực và môi trường trên chuỗi, vấn đề hiện tại là không có sự thống nhất về hình thức của DID, ít nhất là có các tên miền phi tập trung ENS, Space ID, Arb ID.

Đồng thời, Polygon ID đã phát hành một loạt bộ công cụ phát triển danh tính tự chủ (SSI), bao gồm 4 công cụ mới như SDK trình xác thực, node nhà phát hành, SDK ví và ứng dụng ví.

Tổng kết

Hệ thống nhận dạng được phát triển dựa trên Polygon ID có thể giao tiếp với nhau giữa các chuỗi tương thích EVM và Layer-2, đồng thời các ứng dụng DeFi như hệ thống danh tiếng trên chuỗi, cho vay tín dụng và RWA (tài sản trong thế giới thực) đều có thể đổi mới các mô hình hiện có.

Hơn nữa, theo dõi DID có thể đáp ứng nhu cầu của các nhóm chính thống. Web2 vi phạm quyền riêng tư của người dùng là điều thường xảy ra. Với Polygon ID, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người phát hành, người xác minh hoặc người nắm giữ danh tính Web3, thay đổi trạng thái của các công ty và tổ chức lớn. Sở hữu và lạm dụng dữ liệu cá nhân của các thực thể tập trung.

- Advertisement -

Polygon ID mở rộng sang nhiều blockchain nhờ hợp tác với Rarimo

Polygon ID, hệ thống nhận diện danh tính người dùng Web3, chính thức khởi chạy trên mạng Ethereum thông qua hợp tác với Rarimo.Rarimo...

Dịch vụ nhận dạng Web3 Polygon ID sắp ra mắt, sử dụng công nghệ ZKP

Hôm 2/3, Polygon thông báo về Polygon ID, sản phẩm nhận diện Web3 trên Ethereum sidechain. Đây là dịch vụ xác thực thông tin...

― Advertisement ―

spot_img