Tin nóng ⇢

Web3 cách mạng hóa mô hình xã hội

Web3 đang từng bước tái phục hưng mô hình xã hội từ “tập trung vào nền tảng” sang “tập trung vào người dùng”. Câu chuyện mới xoay quanh năm chủ đề chính: biểu đồ xã hội, danh tính phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng tổng hợp và mã hóa.

Điểm chính 

 • Mạng xã hội Web3 cần những đổi mới thiên về crypto thay vì biến thành một bản sao của Web2. Web3 đang từng bước tái phục hưng mô hình xã hội từ “tập trung vào nền tảng” sang “tập trung vào người dùng”. Câu chuyện mới xoay quanh năm chủ đề chính: biểu đồ xã hội, danh tính phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng tổng hợp và mã hóa. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu của chuỗi ngày thay đổi mô hình xã hội.  
 • Cấu tạo của xã hội có thể được chia thành bốn lớp: lớp dữ liệu, lớp giao thức, lớp bảo mật và lớp ứng dụng. Trong đó, lớp giao thức là thành phần cốt lõi. Lớp giao thức tin rằng các giao thức xã hội và mạng dữ liệu cơ bản có thể tiếp tục thu hút người dùng để tạo ra các mối quan hệ và danh tính. Trong khi đó, lớp ứng dụng lạc cho rằng các ứng dụng xã hội có thể hình thành tokenomics bền vững. Ngoài ra, mối quan hệ xã hội được hình thành bởi Soul Binding Token (SBT) sẽ đến khả năng tổng hợp và các thuộc tính tài chính yếu kém, trả lại giá trị cốt lõi của token xã hội on-chain, trở thành thông tin xác thực xã hội thực sự hiệu quả.

Mạng xã hội phi tập trung Web3 sẽ như thế nào?

Ngày nay, nhiều sản phẩm xã hội Web3 vẫn sử dụng mô hình kinh doanh Web2. Tuy nhiên, những gì chúng ta cần không phải là phiên bản Twitter Web 3, Facebook Web3, mà là những cách chơi sáng tạo hơn.

Sự thay đổi của mô hình xã hội Web3

Trong thời Web2, mọi người đều sống trong một "walled garden" tạo ra bởi những gã khổng lồ mạng xã hội. Người dùng ở trong khu vườn này càng lâu thì những người sáng tạo càng biết rõ về họ, nhưng một khi chúng ta đến một khu vườn khác, chúng ta phải từ bỏ tất cả các mối quan hệ xã hội cùng dữ liệu và rời khỏi nhà. Web3 hứa hẹn mang đến một môi trường Internet công bằng, tự do và bình đẳng hơn.

Cũng giống như thời kỳ Phục hưng châu Âu chuyển đổi tư tưởng nhân văn từ “thần thánh” sang “con người”, bước tiến từ mạng xã hội Web2 sang mạng xã hội Web3 cũng sẽ là một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ xã hội “lấy nền tảng làm trung tâm” sang "tập trung vào người dùng".

Câu chuyện mới về sự thay đổi mô hình xã hội sẽ bao gồm năm chủ đề chính: biểu đồ xã hội, danh tính phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng tổng hợp, mã hóa.

1.1 Thay đổi mối quan hệ: Biểu đồ xã hội trao lại quyền cho chủ sở hữu

Trong thế giới Web3, biểu đồ xã hội của người dùng sẽ không còn do một công ty độc quyền nữa mà sẽ được lưu trữ hoàn toàn on-chain.

Mạng xã hội Web3 có thể giống như mạng xã hội trong metaverse: bạn có thể nhìn thấy bạn bè WeChat của mình trong World of Warcraft, giống như bộ phim "Ready Player One" khi nhân vật chính và những người bạn phát triển mối quan hệ thông qua những cảnh phim khác nhau.

Trên thực tế, dữ liệu biểu đồ xã hội không dễ gì đạt được.

Trước tiên, việc hình thành một biểu đồ xã hội hoàn chỉnh đòi hỏi khả năng dọn dẹp và liên kết dữ liệu đa ngành cùng thuật toán thu thập thông tin mạnh mẽ. Ngoài ra, mối quan hệ giữa người dùng không thể được phân tích thuần túy từ hành vi on-chain do nhiều thông tin xã hội vẫn được lưu trữ trên các máy chủ off-chain. Cuối cùng, biểu đồ xã hội thường không chỉ quản lý dữ liệu hiện có mà còn cần tiến thêm một bước nữa bằng cách phát triển các chức năng của sản phẩm để hướng dẫn người dùng hình thành dữ liệu mạng quan hệ của riêng họ.

1.2 Chuyển đổi danh tính: Danh tính phi tập trung có thể truy vết

Chính xác thì mạng xã hội Web3 là gì? Sơ đồ dưới đây trả lời câu hỏi này một cách đơn giản và rõ ràng.

Trong thời đại Web1 và Web2, chúng ta cần phải trải qua một quy trình phức tạp để chứng minh mình là chủ tài khoản. Web3 có thể chứng minh quyền sở hữu địa chỉ chỉ với private key của ví.

Nhận dạng phi tập trung (DID) có thể trở thành tài sản quan trọng nhất đối với người dùng Web3. Tính minh bạch và tính bất biến của dữ liệu on-chain thiết lập nền tảng cho nhận dạng danh tính không cần tin cậy và lệnh read call dữ liệu Dapp trong nhiều dự án đảm bảo tính phổ biến và khả năng tổng hợp của danh tính. Dù là danh tiếng cá nhân, chủ sở hữu NFT, cho vay tài chính, hóa đơn, hồ sơ nhận dạng, hộ chiếu, v.v., tất cả đều có thể được chuyển đổi thành thông tin on-chain mà người dùng có toàn quyền kiểm soát. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập nhiều ứng dụng đa dạng với các dữ liệu đó thông qua giao thức nhận dạng.

Đối với Dapp xã hội, danh tính phi tập trung có thể thiết lập các mối quan hệ xã hội và quan hệ tập thể. Ngưỡng tham gia có thể tự động đánh giá bằng cách đọc thông tin nội dung và bằng chứng lịch sử on-chain mà không cần thêm bằng chứng nào khác.

1.3 Các thay đổi về quyền riêng tư: nhiều tài khoản, ủy quyền thông tin, máy tính cá nhân, giao dịch riêng tư

Dữ liệu on-chain thuộc về mọi người và mọi người cũng có thể đọc được. Có thể bạn cảm thấy rằng không có sự riêng tư trong việc cởi mở như vậy?

Các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu có thể được chia thành ba lớp: lớp ứng dụng xã hội, lớp tương tác và lớp lưu trữ dữ liệu.

Trong lớp ứng dụng xã hội, giải pháp cho vấn đề là: nhiều tài khoản và ủy quyền thông tin. Nhiều tài khoản, nghĩa là, các ví khác nhau có thể có các vòng kết nối và danh tính khác nhau. Nhưng nếu một DID có thể tương ứng với nhiều địa chỉ ví, thì một giải pháp an toàn hơn là cho phép người dùng chọn phần nào của thông tin dữ liệu có thể được đọc công khai trong biểu đồ xã hội và giao thức DID.

Trong lớp tương tác, giao thức tính toán quyền riêng tư được giới thiệu và trên cơ sở đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu, dữ liệu có thể được lưu thông một cách an toàn theo cách “sẵn có và vô hình”.

Ở lớp lưu trữ dữ liệu, bản chất bất biến và mở của dữ liệu blockchain mâu thuẫn với quyền riêng tư và các vấn đề về quyền riêng tư trở nên phức tạp hơn. Vì dữ liệu không thể thay đổi khi đã nằm trên chuỗi, nên việc mã hóa tất cả các tài khoản và giao dịch là rất tốn kém và mất thời gian. Giải pháp giữa đường có thể cho phép người dùng chọn trước phần dữ liệu nào cần được bảo vệ quyền riêng tư và không muốn tiết lộ dữ liệu và lưu trữ trực tiếp ngoài chuỗi.

1.4 Khả năng kết hợp: Khả năng kết hợp phần mềm và tổng hợp dữ liệu

Khả năng kết hợp sẽ dẫn dắt tiền điện tử lên vị trí đầu trong các cuộc cách mạng của lĩnh vực tài chính, đồng thời thay đổi cơ bản các ngành như Internet và mở ra một thế giới mới với khả năng vô hạn.

"Khả năng kết hợp" bao gồm một số yếu tố:

 • Khả năng kết hợp phần mềm: Khả năng “thu thập trực tiếp nội dung hoặc dữ liệu được tạo ra bởi các giao thức khác”. Sự kết hợp liên tục như vậy làm cho mỗi kết quả cải tiến trở thành điểm khởi đầu của vòng đổi mới tiếp theo, và một mô hình mạnh mẽ hơn được sinh ra. Ví dụ, sự kết hợp của các giao thức cho vay và giao thức xã hội tạo thành “tín dụng xã hội”.
 • Khả năng tổng hợp dữ liệu: Sản phẩm mới không còn cần phải tích lũy dữ liệu người dùng từ đầu và cơ sở dữ liệu phi tập trung lưu trữ thông tin nhận dạng của người dùng, biểu đồ xã hội, lịch sử xã hội và các dữ liệu khác trong cùng một bộ mô hình dữ liệu.
 • Khả năng kết hợp danh tính: Dữ liệu Dapp không còn được lưu trữ trên một máy chủ tập trung, do đó đảm bảo tính phổ biến và khả năng tổng hợp danh tính người dùng trong thế giới on-chain.
 • Khả năng di chuyển: Người dùng có quyền chỉ ủy quyền một phần thông tin cá nhân của họ cho các thỏa thuận cụ thể và ứng dụng, đồng thời hủy quyền truy cập thông tin của bên thứ ba bất kỳ lúc nào.

1.5 Tokenization: Đến vì doanh thu, ở lại vì mạng

Nếu Web2 là “đến vì công cụ, ở lại vì mạng”, thì Web3 sẽ là “đến vì lợi nhuận, ở lại vì mạng”.

Có nhiều cách thú vị để chia sẻ doanh thu trong ứng dụng xã hội Web3:

Nền kinh tế của người hâm mộ: Rally giúp người sáng tạo phát hành token cho người hâm mộ và loại bỏ người trung gian. Khi mức độ phổ biến của người sáng tạo tăng lên, giá trị token cũng tăng theo và người tạo cũng như chủ sở hữu token chia sẻ nguồn lợi này.

Tạo nội dung NFT: Mirror giúp các tác giả mint một bài báo thành NFT và huy động vốn từ cộng đồng DAO. Mỗi bài viết NFT có thể hiểu là một quỹ, mọi người đều có thể nắm giữ một cổ phần nhất định, và thu nhập chính của người nắm giữ là cổ tức phí chuyển nhượng NFT và vùng tăng giá của cổ phiếu.

"NFT hóa" các mối quan hệ xã hội: Lens Protocol chuyển các mối quan hệ xã hội của người dùng thành NFT và những NFT này sẽ tăng giá trị cùng với NFT nội dung, tạo thành một mối quan hệ cộng sinh giữa người sáng tạo, người dùng và nội dung. Chúng ta hiện đã có những cái tên nổi bật như Soil, Atem Network kết nối cộng đồng thông qua NFT và người dùng có thể thảo luận, giao dịch và quản trị cộng đồng NFT cùng nhau.

Tuy nhiên, chúng ta có thể quan sát thấy một số vấn đề phổ biến:

 • Phần lớn người sáng tạo không nhận được đủ incentive vì họ không có đủ người hâm mộ. Hầu hết các khoản đóng góp hoặc huy động vốn từ cộng đồng NFT đổ vào các dự án hàng đầu, khiến cho người đã giàu lại càng giàu hơn.
 • Phí gas để mint NFT quá cao. Thu nhập của những người sáng tạo và người dùng quy mô vừa và nhỏ có thể không bắt kịp với phí gas. Giải pháp cho các ứng dụng NFT trong tương lai có thể là L2 hoặc Appchain trong các public chain khác để giảm chi phí.

Toàn cảnh xã hội Web3

Mạng xã hội có thể được chia thành bốn lớp: lớp dữ liệu, lớp giao thức, lớp quyền riêng tư và lớp ứng dụng.

2.1 Lớp dữ liệu

Lớp dữ liệu bao gồm các mạng dữ liệu và cơ sở dữ liệu phi tập trung, chẳng hạn như Arweave, IPFS, Ceramic, Kwil, v.v., để lưu trữ dữ liệu nhận dạng on-chain, quan hệ xã hội và nội dung giao tiếp của người dùng.

Do dữ liệu on-chain không đầy đủ và hiệu quả truy cập thấp, một số dữ liệu vẫn nằm trong các máy chủ tập trung như AWS. Với nhiều dữ liệu người dùng hơn on-chain, cơ sở dữ liệu phi tập trung sẽ mở ra một không gian rộng rãi để phát triển.

Ceramic

Ceramic là một dịch vụ cơ sở dữ liệu cross-chain, phi tập trung được xây dựng trên IPFS có thể quản lý dữ liệu nội dung động.

Ceramic giải quyết vấn đề lưu trữ động bằng cách lưu trữ các luồng dữ liệu (Stream), đồng thời cung cấp cơ chế xác thực 3ID DID và giao thức nhận dạng cross-chain IDX. Hiện tại, một số dự án xã hội đã được phát triển trên Ceramic, chẳng hạn như biểu đồ xã hội CyberConnect, Web3 Twitter Orbis, nền tảng nhắn tin The Convo Space, v.v.

Lượng người dùng CyberConnect vào tháng 12 năm ngoái đã khiến Ceramic đi xuống và giải pháp lưu thông đồng thời cao vẫn đang được thử nghiệm.

2.2.1 Biểu đồ xã hội

Các dự án phổ biến trong biểu đồ xã hội có thể kể đến CyberConnect, Lens Protocol và 5 Degree. Ba sản phẩm cốt lõi đều hỗ trợ hồ sơ (trang chủ cá nhân) và các mối quan hệ xã hội on-chain, trong khi Lens Protocol và CyberConnect có các phần mở rộng về nội dung và giao tiếp.

CyberConnect

CyberConnect nhằm mục đích tổng hợp dữ liệu on-chain và off-chain, cung cấp một lớp dữ liệu tiêu chuẩn. Các nhà phát triển có thể triển khai các lệnh call thông qua API. Tất cả dữ liệu DID và dữ liệu sử dụng Dapp sẽ được lưu trữ trên IPFS thông qua Ceramic Network.

CyberConnect có hơn 1,4 triệu người dùng đã đăng ký và hơn 70 dự án đã đạt được quyền truy cập API.

Tuy nhiên, biểu đồ xã hội vẫn còn hạn chế chức năng. Đồng thời, việc đọc và ghi các biểu đồ xã hội miễn phí dễ bị dư thừa dữ liệu trong quá trình truy cập. Biểu đồ xã hội của Facebook đã từng bị Zynga cản trở trước đây và cần cân bằng hơn trong việc xử lý và truy cập dữ liệu.

Lens Protocol

Lens hướng tới mục tiêu trở thành một cơ sở hạ tầng xã hội mã nguồn mở, NFT hóa tất mối quan hệ xã hội trong hệ sinh thái để tạo thành một biểu đồ xã hội. Lens cũng xây dựng các tiêu chuẩn giao thức của riêng mình, thu hút các nhà phát triển phát triển module chức năng và ứng dụng trên cơ sở này.

Lens là hợp đồng thông minh trên Polygon và khả năng kết hợp giữa các module rất mạnh. Các ứng dụng trong hệ sinh thái có thể chia sẻ nội dung xã hội, mối quan hệ và thành phần module. Trong khi đó, CyberConnect là một giao thức dựa trên IPFS, ít có khả năng kết hợp hơn.

Lens chuyển trang chủ cá nhân, nội dung và mối quan hệ với người hâm mộ vào NFT, có không gian kiếm tiền và tiềm năng khai phá mạnh mẽ. 

So với public chain mạng xã hội Deso, hệ thống sinh thái và kinh tế của Lens cởi mở hơn. Điều này rất quan trọng đối với mạng xã hội. Tất cả các ứng dụng xã hội trong hệ sinh thái Deso cần sử dụng token DESO, vốn thiếu tính thanh khoản và không có nhiều người dùng.

Lens hiện tại mới chỉ thiết lập các kết nối xã hội và vẫn còn một khoảng cách nhất định với biểu đồ. Bên cạnh đó, các nhà phát triển cần phải tự lấy dữ liệu on-chain (hiện tại, hầu hết các nhà phát triển sử dụng The Graph).

Tất nhiên, Lens cũng phải đối mặt với một vấn đề khác. Lens cần đến ví MetaMask để tra phí gas mỗi khi tương tác. Trải nghiệm người dùng không đủ mượt mà. CyberConnect lưu trữ nội dung trong IPFS và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Mô hình xây dựng sinh thái của Lens tương đối nặng nề và đòi hỏi khả năng mở rộng thị trường của bên dự án cao. Lens được hỗ trợ bởi nhóm Aave. Dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ nhưng tiến độ xây dựng tổng thể khá tốt. Các dự án chính bao gồm Phaver (ứng dụng xã hội chia sẻ để kiếm tiền), Lenster (diễn đàn phi tập trung), v.v. Dapps có thể dựa vào lưu lượng truy cập chính xác của Lens. Tiềm năng hợp tác trong tương lai giữa hoạt động kinh doanh của Lens và Aave cũng đáng được quan tâm lâu dài.

2.2.2 DID định danh phi tập trung

Amber Group đã phác thảo hệ sinh thái DID vào tháng 11/2021. DID nằm ở layer3, là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái.

Các dự án DID có thể được chia thành bốn phần: xác thực danh tính off-chain, tổng hợp danh tính on-chain, chấm điểm tín dụng trên chuỗi và xác thực hành vi trên chuỗi. Điều đáng nhấn mạnh là hình thái phát triển của DID vẫn chưa rõ ràng và chưa có định nghĩa chặt chẽ. Một số dự án là giao thức nhận dạng, một số là mạng thông tin xác thực hoặc ứng dụng nhận dạng và có tình huống ứng dụng khác nhau.

a. Xác thực danh tính off-chain

Giả sử một người tốt nghiệp Đại học Stanford, làm kỹ sư tại Google và có hai dãy phòng ở Thung lũng Silicon. Nếu thông tin trên có thể được xác thực và ràng buộc với một địa chỉ do người này nắm giữ, thì điều này sẽ cung cấp cho anh ta khả năng giao tiếp xã hội trực tuyến, cho vay, v.v. 

BrightID

BrightID là dự án tiêu biểu về xác thực người thực, xây dựng mạng nhận dạng xã hội và hiện có hơn 57.000 người dùng. Người dùng cần đặt trước một cuộc họp Zoom và đảm bảo tính độc nhất của danh tính thông qua nhận dạng khuôn mặt.

Verite

Verite đã được ra mắt bởi Circle, tổ chức phát hành UDSC, vào ngày 10/5. KYC là một trong những chìa khóa để xác minh danh tính.

b. Xác thực danh tính trên chuỗi

Loại dự án DID này không tập trung vào tình huống off-chain mà thực hiện quản lý tổng hợp thông tin nhận dạng on-chain thông qua khái niệm "Nhận dạng tiền điện tử"

Unipass

Unipass là một trong những dự án đại diện tiêu biểu. Unipass hỗ trợ quản lý tổng hợp danh tính on-chain: thông qua ID Unipass, người dùng có thể liên kết hộp thư, nhiều địa chỉ ETH, kết nối với biểu đồ xã hội (CyberConnect) và các nền tảng tổng hợp thông tin. (RSS3) và các giao thức khác, trở thành “One Pass” cho người dùng trong Web3.

Spruce

Spruce là một hệ thống xác thực danh tính Crypto có bộ sản phẩm cung cấp hỗ trợ xác thực người dùng, thông tin đăng nhập và lưu trữ, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập phân quyền vào dữ liệu và khả năng tương tác giữa các API Web2 và Web3. Liên kết với tài khoản nền tảng hiện có của Web2 là một giải pháp nâng cao danh tính rất tốt cho những người đã có ảnh hưởng trong Web2.

c. Điểm tín dụng on-chain

Mục đích ban đầu của các dự án rất rõ ràng: mở rộng kịch bản cho vay Defi và tìm ra một số kiểu hiện thực hóa cơ chế tín dụng của ngành tài chính trong Web3.

ARCx

ACRx định lượng độ uy tín của mình dựa trên điểm tín dụng bằng cách phát hành “Hộ chiếu DeFi”. So với hai loại dự án DID đầu tiên, các dự án chấm điểm tín dụng on-chain tập trung nhiều hơn vào “Danh tính tài chính tiền điện tử” của người dùng và sử dụng nhiều dữ liệu giao dịch on-chain hơn là dữ liệu xã hội của họ.

d. Xác thực hành vi on-chain

Logic cốt lõi của các dự án như vậy là hướng dẫn người dùng tham gia vào hoạt động và hành vi theo yêu cầu của đối tác và cấp chứng nhận trực tuyến cho họ.

Project Galaxy

Project Glaxy không hoàn toàn là một giao thức nhận dạng, mà là một mạng thông tin xác thực. Sau khi người dùng kết nối với ví, một “thẻ ID Galaxy” có thể được tạo và theo lịch sử hành vi của địa chỉ, các chứng nhận như “Uniswap Trader”, “OpenSea Trader”, v.v. sẽ tự động được đính kèm. Bên dự án sẽ bị tính phí khi tương tác với Galaxy và Galaxy cũng sẽ thưởng cho người quản lý (nhà cung cấp dữ liệu) token tương ứng.

2.3 Lớp bảo mật

Các giao thức tính toán quyền riêng tư được thiết kế để cho phép dữ liệu lưu chuyển một cách an toàn. Công nghệ được sử dụng bao gồm Zero-knowledge Proof, thuật toán bảo mật đa bên, liên kết thực thi đáng tin cậy (TEE) cùng nhiều công nghệ khác. Các mạng điện toán bảo mật blockchain nổi tiếng hiện nay là Oasis Network, PlatON, Phala Network, ARPA, Aleph Zero, Findora và Deeper Network.

Kịch bản ứng dụng thực tế hiện nay của mạng máy tính riêng tư cũng tương đối hạn chế, vì chúng hiếm khi được các dự án công nghiệp áp dụng.

Sự bùng nổ của nhu cầu xã hội trong tương lai có thể giành được nhiều người dùng hơn cho tính toán quyền riêng tư, nhưng mức độ ưu tiên đầu tư của lớp quyền riêng tư có thể không cao bằng các lớp khác. Bởi vì người dùng có thể chỉ có một lượng nhỏ dữ liệu cần được xử lý riêng tư và dữ liệu đó cũng cần đáp ứng ba điều kiện tiên quyết là phổ biến nhu cầu xã hội Web3, nhận thức về bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, sẵn sàng chi tiền cho nó.

2.4 Lớp ứng dụng

Một ứng dụng xã hội có ngưỡng tham gia thấp có thể tạo điều kiện cho những người bình thường bước vào đại dương rộng lớn của Web3.

Hiện vẫn chưa có sản phẩm nào thực sự dậy sóng trong mạng xã hội. Nhiều ứng dụng chỉ có kịch bản mua lại token, thiếu kịch bản tiêu thụ, người dùng có thói quen “đào và bán”, không thể hình thành hiệu ứng mạng; các token chảy sang thị trường thứ cấp mà không bị hạn chế cũng khiến giá tiếp tục giảm.

Các dạng sản phẩm xã hội có thể có là:

 • Ứng dụng xã hội dựa trên NFT. Chủ sở hữu NFT có thể tham gia nhóm chủ sở hữu và người dùng có điểm tín dụng cao sẽ trực tiếp tìm thấy người mua và người bán NFT cho giao dịch P2P, hoán đổi và cho vay. Một ví dụ điển hình là Atem Network, hy vọng hình thành một cộng đồng thông qua NFT và người dùng có thể thảo luận, giao dịch và cùng điều hành cộng đồng nơi họ nắm giữ NFT.
 • Ứng dụng IM đa nền tảng và cross-chain. Người dùng có thể quản lý các mối quan hệ bạn bè trong cộng đồng GameFi, Dao và cộng đồng NFT trong Dapp, đồng thời cũng có thể biết bạn bè của họ đang chơi trò chơi nào và họ đã có được NFT nào thông qua cập nhật trạng thái.
 • Cách chơi vàng của GameFi. Ví dụ điển hình là Phaver, ứng dụng Share-to-Earn hàng đầu trong hệ sinh thái Lens. Người dùng có thể nhận được phần thưởng token bằng cách cải thiện trải nghiệm của người khác (đăng tải, khám phá và đánh giá nội dung chất lượng cao) và sử dụng token để cải thiện trải nghiệm của họ (pledge nội dung, mua lưu lượng truy cập, đăng ký nội dung trả phí, mint NFT…)
 • Ứng dụng xã hội nội dung dựa trên Dao để đạt được quyền tự chủ của cộng đồng và kiểm duyệt nội dung. Tất cả doanh thu do ứng dụng tạo ra cũng sẽ được phân phối cho các thành viên của DAO theo đề xuất quản trị.

Xu hướng đầu tư

Mạng xã hội Web3 đang ở giai đoạn đầu và bối cảnh cạnh tranh vẫn chưa rõ ràng. Các mô hình kinh doanh mới nổi như quan hệ xã hội dựa trên NFT và nền kinh tế người hâm mộ cần được chú trọng

Cơ hội của lớp ứng dụng: các ứng dụng xã hội có thể tạo thành chu kỳ kinh tế tốt và mở rộng lợi ích. Điều cốt lõi là đánh giá xem sản phẩm có đủ hiệu quả tạo ra của cải và token bền vững để giữ chân người dùng cốt lõi/ người sáng tạo chất lượng cao và hình thành chu kỳ kinh tế nội sinh hay không.

Cơ hội của lớp giao thức: các giao thức và mạng dữ liệu sau này có khả năng thu hút người dùng để tạo ra các mối quan hệ, danh tính mới. Các sản phẩm như vậy một mặt là cơ sở hạ tầng của dữ liệu xã hội, mặt khác là cổng thông tin lưu lượng.

Khám phá mạng xã hội của Soul Bound Token: Ngày nay, giải pháp chính của các giao thức xã hội vẫn xoay quanh NFT hoặc cơ sở dữ liệu off-chain. Trong khi NFT đầu tiên có đặc tính tài chính quá mạnh, phương án hai có khả năng tổng hợp yếu vì không nằm trong chain. Mối quan hệ xã hội được hình thành dựa trên token Soul Bound có thể dẫn đến khả năng kết hợp và thuộc tính tài chính yếu. Giá trị cốt lõi của token xã hội on-chain được trả lại cho mối quan hệ và trở thành thông tin xã hội thực sự hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục