Universal Market Access là gì?

Universal Market Access (UMA) là một giao thức để khởi tạo, duy trì và giải quyết các công cụ phái sinh cho bất kỳ tài sản cơ bản nào. Ở cấp độ cao, giao thức UMA cho phép người dùng tạo các thẻ ghi tên biến đổi điều chỉnh theo hợp đồng thông minh đại diện cho một dẫn xuất tùy ý. Các trader token biến đổi sau đó có thể bày tỏ quan điểm thị trường của họ mà không cần nắm giữ tài sản cơ bản.

Các thành phần khả biến của UMA

Địa chỉ công khai của tất cả các đối tác.

Tài khoản ký quỹ cho từng đối tác.

Logic để tính toán các điều khoản kinh tế phái sinh (chẳng hạn như NPV hoặc biến động).

Một oracle được chỉ định để báo cáo dữ liệu (tức là giá) của tài sản cơ bản.

Hợp đồng có chức năng điều chỉnh số dư margin và điều chỉnh các thủ tục thanh toán; Mỗi đối tác được yêu cầu duy trì số dư margin.

Những đặc điểm

Vì mỗi thẻ ghi tên biến đổi UMA tham chiếu đến nguồn cấp dữ liệu off-chain (thường là giá) cho nội dung cơ bản, thách thức thiết kế chính là khuyến khích một cách an toàn việc báo cáo dữ liệu đó một cách chính xác với hợp đồng UMA. Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ phát triển đã cho ra một thiết kế kỳ diệu được gọi là Cơ chế xác minh dữ liệu. Ở cấp độ cao, hệ thống này cố gắng cung cấp các đảm bảo kinh tế khuyến khích báo cáo dữ liệu chính xác, thông qua hệ thống bỏ phiếu Schelling-point, cho hợp đồng phái sinh thông minh bằng cách làm cho nó hoạt động. Thiệt hại do việc cung cấp trở nên đắt hơn lợi nhuận từ hợp đồng sai. Hệ thống này có ba đặc điểm chính:

Chi phí sai lệch là tổng giá trị thị trường của các token cần thiết để làm hư hại hơn 50% số phiếu bầu, được báo cáo cho mạng lưới bằng hệ thống Schelling-point. Chi phí này có thể là cái giá mà một kẻ xấu phải trả để tự mình kiểm soát những token biểu quyết này hoặc một cái giá hối lộ những holder token hiện có.

Lợi nhuận từ sự sai lệch là thước đo lợi ích tài chính có thể có mà một tác nhân có thể đạt được bằng cách phá vỡ các hợp đồng thông minh thông qua dữ liệu sai lệch. Mỗi hợp đồng thông minh phải báo cáo lợi nhuận của riêng mình từ sự sai lệch và tổng các giá trị này được tính đến khi điều chỉnh Chứng nhận phù hợp.

Một cơ chế thực thi đảm bảo rằng chi phí sai lệch lớn hơn lợi nhuận từ sai lệch thông qua hoạt động cung cấp token.

Tiện ích của hợp đồng UMA

Token hóa rủi ro tài chính

Vì các hợp đồng UMA được hỗ trợ bởi các hợp đồng thông minh có các điều khoản được xác định bởi các đối tác hợp đồng, các hợp đồng thông minh này có thể sử dụng token để đại diện cho mức độ rủi ro của từng đối tác. Nếu những token này có thể thay thế và tuân theo một tiêu chuẩn, chẳng hạn như ERC-20, chúng sẽ dễ dàng được giao dịch và chuyển giao trên các sàn giao dịch. Điều này mở rộng tính rõ ràng của token, cho phép các cá nhân tiếp cận tới rủi ro tài chính mà không can thiệp trực tiếp vào hợp đồng UMA. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư có ít vốn hơn – những người không cần phải cam kết hợp đồng UMA do khả năng phân chia của các token. Các sản phẩm tài chính phi tập trung chẳng hạn như quỹ đầu cơ DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) hoặc các sản phẩm khác, cũng có thể token hóa tính rõ ràng của chúng. Điều này cho phép hợp đồng thông minh của đối tượng thực hiện công việc duy trì tính rõ ràng thông qua hợp đồng UMA, trong khi các nhà đầu tư của đối tượng chỉ cần giao dịch token trong ví của chính họ.

Sự bình ổn giá được đặt ra

Sự biến động giá của BTC và các loại crypto khác thường được coi là rào cản lớn nhất đối với việc chấp nhận crypto. Các stablecoin được hỗ trợ bởi tiền tệ hoặc hàng hóa fiat, như Tether hay Digix Gold, dựa vào một bên tập trung hoặc các cuộc kiểm tra thực tế để đảm bảo giá trị của chúng. Các giải pháp phi tập trung chẳng hạn như Dai và Basis, nhằm giải quyết vấn đề này nhưng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Nói chung, nếu nhà đầu tư nắm giữ đơn vị tiền tệ A muốn đầu tư vào một tài sản bằng đơn vị tiền tệ B, thì mức độ rủi ro của nhà đầu tư đối với tài sản đó sẽ biến động theo đó. Bởi vì bất kỳ lợi nhuận nào trong tài sản đều phải được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ A. Tương tự, khi có được tỷ lệ tài sản tổng hợp, việc tính toán và các khoản tiền gửi margin bằng đơn vị tiền tệ tương tự như tài sản cơ sở là tự nhiên nhất. Bởi vì các hợp đồng UMA cho phép các đối tác xác định tất cả nền kinh tế mức độ rủi ro của họ, các đối tác có thể xác định các hợp đồng tài chính cho phép mức độ rủi ro tổng hợp bất kể sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái giữa tiền tệ margin và tiền tệ của tài sản cơ bản.

Đơn giản hóa các yêu cầu lưu ký của tổ chức đối với tiền điện tử

Đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản tiền điện tử khác có thể khó khăn đối với các nhà đầu tư tổ chức. Điều này phần lớn là vì lý do lưu ký và kế toán: mỗi tài sản mới yêu cầu các hệ thống và quy trình mới phải được xây dựng, thử nghiệm và phê duyệt, tạo ra các rào cản đáng kể đối với bất kỳ token, báo chí hoặc hệ thống mật mã mới nào. Các tổ chức có thể đơn giản hóa quy trình này bằng cách đầu tư thông qua các hợp đồng tài chính và chuẩn hóa hệ thống rủi ro, lưu ký và kế toán của họ theo một tiêu chuẩn duy nhất – UMA Protocol.

Kết luận

Giao thức UMA là một chi tiết kỹ thuật phi tập trung cho phép chuyển giao rủi ro tài chính phi tín nhiệm đối với bất kỳ tài sản cơ bản nào cho bất kỳ cá nhân nào trên toàn thế giới. Giao thức sử dụng các hệ thống mới và các động lực kinh tế để duy trì tài sản thế chấp một cách minh bạch và hiệu quả, đồng thời giải quyết các giao dịch một cách chính xác trong khi cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn các tác động kinh tế của họ. Cùng với nhau, các thuộc tính này cho phép và trao quyền cho các cá nhân chuyển giao rủi ro tài chính bất kể vị trí địa lý.

Nguồn: Tapchibitcoin.io

- Advertisement -

― Advertisement ―

spot_img