Sẽ có một số lượng lớn đợt phát hành stablecoin trong vài tháng tới

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã đưa ra loạt biện pháp đầu tiên về tiền điện tử. Các biện pháp do EBA đề xuất bao gồm quyền mua lại vĩnh viễn và các điều khoản để xử lý khiếu nại. Với sự chấp thuận của luật khung MiCA, các quan chức EBA mong đợi một số lượng lớn các đợt phát hành stablecoin trong những tháng tới. Ngoài ra, EBA cũng kêu gọi các công ty áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn về quản lý rủi ro và quản trị tốt trước khi các quy tắc bắt buộc có hiệu lực. Ngoài ra, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) của EU có các quy tắc dự thảo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Các quy tắc này được thiết kế để trao quyền cho CASP đồng thời đảm bảo tách biệt tài sản và giao dịch của khách hàng. Các quy tắc ESMA sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025. Jinse Finance trước đây đã báo cáo rằng ESMA của EU đã phát hành loạt quy tắc tiền điện tử chi tiết đầu tiên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr