Over Protocol: Thời gian khởi chạy mainnet sẽ được thông báo sau khi hoàn thành việc phát hiện Phù thủy

Giao thức Light Node blockchain Layer1 Over Protocol đã tweet rằng họ sẽ thông báo thời gian khởi chạy mạng chính sau khi hoàn thành Phát hiện Phù thủy. Airdrop, v.v. cũng sẽ được thực hiện sau khi mainnet được ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr