FatMan sẽ khởi kiện Terraform Labs thông qua công ty luật Scott + Scott

Nick Patterson, một thành viên của Tổ chức Bảo vệ Quỹ Luna đang tập hợp thêm nhiều bằng chứng để khởi kiện Terraform Labs, Do Kwon và các VC liên quan thông qua công ty luật Scott + Scott.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr