Tin nóng ⇢

ORC-20: Tiêu chuẩn phát hành mới trong hệ sinh thái Ordinals

Trong hệ thống Ordinals, các chữ ký json dễ bị sử dụng như “giấy rơm”, khi ai cũng có thể tạo chữ khắc, dẫn đến sự phụ thuộc quá mức vào các dịch vụ tập trung.

Mục đích của ORC-20 là loại bỏ các hạn chế của BRC-20 và cải thiện tính tương thích, khả năng mở rộng và bảo mật của các token được lập trình trên mạng Bitcoin.

ORC-20 là gì?

ORC-20 là một tiêu chuẩn mở được thiết kế để nâng cao chức năng của các token được đặt hàng trên mạng Bitcoin, cải tiến theo tiêu chuẩn token được đặt hàng BRC-20 phổ biến. ORC-20 tương thích ngược với BRC-20 và cải thiện khả năng thích ứng, khả năng mở rộng và bảo mật, loại bỏ khả năng tiêu thụ gấp đôi.

Phân tích tiêu chuẩn token ORC-20

ORC-20 tương thích ngược với BRC-20 và loại bỏ khả năng tiêu thụ kép. ORC-20 cho phép thay đổi số lượng ban đầu và số tiền tối đa có thể phát hành và không có giới hạn cố định về namespace và tên.

Mô hình UTXO được sử dụng để đảm bảo không có sự tiêu thụ lặp lại trong các giao dịch và cho phép hủy các giao dịch bằng cách sử dụng “op”: “hủy bỏ”.

Các đồng BRC-20 có thể được chuyển đổi sang ORC-20 và phải có ID duy nhất trong số các ORC-20 có chia sẻ cùng một định danh. Nonce là một định danh duy nhất được liên kết với mỗi giao dịch để đảm bảo tính bảo mật của giao dịch.

Tiêu chuẩn token ORC-20 cho phép người gửi chỉ định nonce tương ứng để hủy bỏ một phần cụ thể của giao dịch với tính bảo mật bổ sung.

  • “op”: “cancel” hủy bỏ hoạt động của một phần cụ thể của giao dịch.
  • Trường “ug” xác định liệu token ORC-20 có thể được nâng cấp hay không.
  • Trường “wp” được sử dụng cho mục đích di chuyển token và có thể đảo ngược bởi người triển khai của BRC-20 gốc.

Số phiên bản nên được cập nhật cho mỗi nâng cấp để thuận tiện cho phát triển, quản lý và sử dụng tiếp theo.

  • Trường “msg” có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về token để tăng tính đáng tin cậy và giá trị của nó.

Khóa tùy chỉnh có thể được sử dụng cho các token đặc biệt để tùy chỉnh các trường như thuế giao dịch, địa chỉ phát hành, hình ảnh token… Tiêu chuẩn token ORC-20 phức tạp so với BRC20, và việc truy xuất tập trung là một hạn chế. Các khoản thu phí bắt buộc trong thị trường giao dịch trên token ORC-20 có thể không phù hợp.

So sánh tiêu chuẩn ORC-20 và BRC-20

Tiêu chuẩn ORC-20 không yêu cầu nhà đầu tư phải trả tiền tài trợ cho bên dự án. ORC-20 đưa Bitcoin gần hơn với ERC-20 và hủy bỏ một số hạn chế của BRC-20.

ORC-20 nhắm đến việc chiếm lĩnh thị trường và coi BRC-20 là một đối thủ cạnh tranh.

Rủi ro tập trung có thể được ngăn chặn bằng các chứng nhận hình thành một vòng lặp đóng trên chuỗi. Cạnh tranh cốt lõi của việc phát hành đồng xu trên hệ thống ordinals là các dịch vụ tập trung, không phải tiêu chuẩn.

Vấn đề lớn nhất của BRC-20 là phụ thuộc vào sự tập trung, điều này không được giải quyết bởi ORC-20.

>> Đọc thêm: BRC-20 là gì? Tiêu chuẩn token mới mạng Bitcoin

Có thể bạn quan tâm

Mục lục