OECD phát triển các hướng dẫn mới về trí tuệ nhân tạo tổng quát

Vào ngày 30 tháng 5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ xây dựng các hướng dẫn mới về trí tuệ nhân tạo. Coleman, tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng tổ chức này đang xem xét sửa đổi các nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo được xây dựng vào năm 2019 và có kế hoạch bắt đầu thảo luận về các hướng dẫn mới sớm nhất là vào tháng 6 và đưa ra kết quả vào cuối tháng 6. cuối năm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr