Axie Infinity’s Origins S4 đang trực tuyến, thưởng hơn 110.000 AXS

Chuỗi trò chơi AxieInfinity đã thông báo rằng OriginsS4 đã trực tuyến, với tổng giải thưởng là 111.764AXS. Mùa giải kéo dài trong 42 ngày và giới thiệu một cơ chế mới. Người chơi có thể sử dụng các mảnh năng lượng để giữ thẻ của mình. Ngoài ra, bảng xếp hạng đấu trường phần thưởng và tiến bộ được nâng cấp.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr