Huobi thông báo ngừng dịch vụ NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Huobi thông báo chính thức ngừng dịch vụ NFT từ ngày 13/5 do những điều chỉnh về chiến lược và sản phẩm của công ty. Huobi nhắc nhở người dùng chuyển tài sản NFT ra khỏi nền tảng trước thời hạn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr