Người sáng lập Pantera Capital: Sự suy giảm của Bitcoin sẽ không kéo dài

Dan Morehead, người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử PanteraCapital, đã đưa ra một bài đăng nói rằng Bitcoin đã trải qua khoảng thời gian lợi nhuận âm hàng năm dài nhất trong lịch sử, kéo dài trong 15 tháng (8/2/22-6/12). /23) Khoảng thời gian dài chưa đầy một năm (14/11/2014 đến 31/10/2015). Quan điểm của chúng tôi là chúng tôi đã thấy đủ rồi — thị trường đã đi xuống đủ lâu rồi. Sự kết hợp của các sự kiện tích cực gần đây: phán quyết của XRP và sự chứng thực của các quỹ ETF như BlackRock, đợt halving Bitcoin dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4 năm 2024, sẽ mang lại sự chuẩn bị mạnh mẽ cho đợt tăng giá tiếp theo của tài sản kỹ thuật số.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights