Lookonchain: Voyager đang chuyển token từ ví nóng, bị nghi ngờ có liên quan đến việc mở lại hoạt động rút tiền của khách hàng

Theo giám sát của Lookonchain, nền tảng cho vay mã hóa Voyager đang chuyển token từ ví nóng, điều này dường như có liên quan đến việc mở lại hoạt động rút tiền của khách hàng. Trước đó, Voyager đã đệ trình các tài liệu lên tòa án phác thảo kế hoạch mở lại nền tảng Voyager cho khách hàng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, để các chủ nợ có thể rút khoảng 35% số tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr