JPMorgan Chase: Khủng hoảng đang rình rập thị trường tài chính có thể bùng phát trong 6 đến 12 tháng tới

Kolanovic, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của JPMorgan Chase, đã cảnh báo trong một báo cáo rằng một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên thị trường tài chính và có thể gây ra nhiều tổn thất trong 6 đến 12 tháng tới. Kolanovich đã giảm giá trong suốt năm 2023. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù có tác động trễ nhất định nhưng tác động của việc tăng lãi suất dài hạn cuối cùng sẽ là tiêu cực đối với giá tài sản và nền kinh tế toàn cầu nói chung. “Trong vài tháng qua, cả hai tiền đề cho quan điểm thận trọng của chúng tôi (lãi suất và địa chính trị) đã trở nên tiêu cực hơn, trong khi định vị và định giá cũng tăng lên, và chúng tôi nghĩ rằng từ 6 đến 12 tháng tới, khả năng xảy ra khủng hoảng sẽ cao hơn.” sẽ bùng nổ trong tháng tới và mức độ nghiêm trọng của nó có thể lớn hơn những gì những người tham gia thị trường mong đợi”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights