Hiệp hội chuỗi khối yêu cầu điều tra công ty tiền điện tử Prometheum

Hiệp hội Blockchain, một nhóm vận động hành lang cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ, đã viết thư cho Văn phòng Tổng thanh tra của SEC Hoa Kỳ, yêu cầu điều tra công ty mã hóa Prometheum. Trong một bức thư ngày 12 tháng 7, Hiệp hội Blockchain đã yêu cầu Tổng thanh tra SEC Deborah Jeffrey điều tra việc Cơ quan quản lý ngành tài chính phê duyệt giấy phép đại lý môi giới có mục đích đặc biệt (SPBD) của Prometheum. Nhóm cũng đặt ra câu hỏi về cách đồng Giám đốc điều hành Aaron Kaplan giành được ghế của mình khi ông làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng Sáu. Nhóm cho biết việc Prometheum có thể có được giấy phép SPBD vào tháng 5 năm 2023 là “có liên quan” do sự không chắc chắn về luật chứng khoán của Hoa Kỳ áp dụng cho các công ty tiền điện tử. Theo Hiệp hội Blockchain, Prometheum đã đảo ngược lập trường công khai của mình vào tháng 4 năm 2021, kêu gọi SEC đưa ra quy định rõ ràng, tuyên bố rằng “có một con đường rõ ràng để đăng ký tài sản kỹ thuật số và luật pháp là không cần thiết.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr