Glassnode: 83,7% người nắm giữ BTC ngắn hạn đang ở trong tình trạng thua lỗ chưa thực hiện

Theo tin tức ngày 11 tháng 9, công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Glassnode đã chỉ ra trong báo cáo hàng tuần của mình rằng cả khối lượng giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi trên thị trường tiền điện tử đều đạt mức thấp lịch sử. Những người nắm giữ Bitcoin (BTC) dài hạn vẫn tin tưởng vào thị trường, nhưng 83,7% những người nắm giữ ngắn hạn vẫn đang bị lỗ chưa thực hiện và họ ngày càng trở nên nhạy cảm với biến động giá. Ngoài ra, họ nói thêm rằng về mặt stablecoin, việc mua lại đang tiếp tục đối với tất cả các stablecoin lớn ngoại trừ USDT, dẫn đến nguồn cung stablecoin tiếp tục giảm kể từ tháng 4 năm ngoái. So với tháng 11 năm ngoái, nguồn cung USDC giảm 16,7 tỷ USD, trong khi nguồn cung USDT tăng hơn 13,3 tỷ USD. Trên thị trường stablecoin, tỷ trọng của USDT đã tăng lên 69%, tăng 25 điểm phần trăm so với tháng 6 năm ngoái.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights