Giám đốc thực thi CFTC: Sàn giao dịch DeFi không được kiểm soát gây ra ‘mối đe dọa rõ ràng’

Giám đốc Thực thi CFTC Ian McGinley cho biết tại một hội nghị do Viện Luật Thực hành tổ chức: “Sự tồn tại của các sàn giao dịch DeFi không được kiểm soát gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với các thị trường do CFTC quản lý và khách hàng được CFTC bảo vệ. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.” CFTC tuần trước đã cáo buộc ba giao thức DeFi là Opyn, ZeroEx và Deridex cung cấp “giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp”. McGinley cho biết các nền tảng này tham gia vào nhiều hoạt động yêu cầu đăng ký với CFTC. Trong suốt bài phát biểu của mình, McGinley đã trích dẫn các trường hợp khác liên quan đến DeFi do CFTC đưa ra trong vài năm qua, bao gồm cả các trường hợp chống lại Polymarket và OokiDAO. McGinley nói thêm: “Tất cả những điều này chỉ ra hành động đột phá của CFTC trong không gian DeFi bằng cách lập luận rằng khi các sản phẩm phái sinh cốt lõi dựa trên tài sản kỹ thuật số được cung cấp cho công chúng – dù theo cách tập trung hay phi tập trung – thì luật pháp phải được tuân thủ. ”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights