FDUSD đã trở thành stablecoin lớn thứ chín với vốn hóa thị trường là 394 triệu USD

Thà phân tích Tom Wan của chuỗi 21co đã đăng trên mạng xã hội Người dùng chuyển đổi BUSD1:1 thành FDUSD. Nhờ tích hợp với Binance, FDUSD đã trở thành stablecoin lớn thứ chín với vốn hóa thị trường là 394 triệu USD. Sự ra đi của BUSD sẽ là một chất xúc tác khác cho sự tăng trưởng của FDUSD.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights