Tin nóng ⇢

BreederDAO gọi vốn thành công từ A16Z

BreederDao hoàn thành vòng gọi vốn Series A với số tiền 10 million USD. Vòng tài trợ này do a16z và Delphi Digital dẫn đầu. Ngoài ra Hashed, com2us, Morningstar Ventures, Mechanism Capital, Sfermion, The LAO, Emfarsis và những người khác đã tham gia đầu tư.

BreederDAO là công ty tạo ra một lượng lớn NFTs bằng công cụ riêng biệt, mục tiêu của BreederDAO là cung cấp hàng loạt NFTs trong Game cho hàng tỷ người chơi trên blockchain.

Có thể bạn quan tâm