Hội nghị ACDE lần thứ 160: Đã xác nhận bao gồm EIP-4844, 6780, 6475, 1153

- Advertisement -
Tiền điện tử Coinex

Theo bản tóm tắt của Christine Kim về Hội nghị các nhà phát triển cốt lõi Ethereum Executive Layer (ACDE) lần thứ 160, hội nghị này chủ yếu thảo luận về những thay đổi mã nào cần được đưa vào bản nâng cấp Cancun tiếp theo. 

Ngoài nhân vật chính của bản nâng cấp này, EIP-4844 (giảm phí giao dịch L2), các nhà phát triển cũng đồng ý đưa các EIP sau vào bản nâng cấp: EIP-6780 (sửa đổi chức năng của opcode SELFDESTRUCT, chủ yếu để chuẩn bị cho ứng dụng tương lai của cây Verkle); EIP-6475 (giới thiệu một loại tuần tự hóa đơn giản mới cho các giá trị tùy chọn để mang lại khả năng đọc tốt hơn và tuần tự hóa nhỏ gọn hơn); EIP-1153 (giới thiệu opcodes lưu trữ tạm thời). 

Ngoài ra, một số đề xuất EIP chưa được chính thức chấp nhận để đưa vào bản nâng cấp (EIP-6913, 6493, 4788, 2537, 5656) và một số đã được xác định là không đưa vào bản nâng cấp này (BigEOF và EVMMAX). 

Sau các cuộc thảo luận xung quanh EIP Cancun, chương trình họp tiếp theo sẽ là về tiến độ của EIP-4844. Theo tin tức trước đó, cuộc họp của nhà phát triển cốt lõi Ethereum đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch sửa đổi mã của lớp đồng thuận của chuỗi khối để chuẩn bị cho lần nâng cấp Cancun tiếp theo (Cancun-Deneb), dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. 

Thay đổi quan trọng nhất được mong đợi trong bản nâng cấp Cancun-Deneb của Ethereum sẽ là EIP-4844, còn được gọi là “proto-danksharding”. EIP-4844 nhằm mục đích hiện thực hóa việc lưu trữ tạm thời và truy xuất dữ liệu ngoài chuỗi thông qua các nút Ethereum để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và dữ liệu của các ứng dụng chuỗi khối. Nếu được kích hoạt thành công, EIP-4844 dự kiến ​​sẽ giảm chi phí giao dịch cho các giải pháp tổng hợp lớp 2, bao gồm cả Optimism và Arbitrum.

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất