Tin nóng ⇢

Base và OP Mainnet cam kết chia sẻ doanh thu

Ngày 24/8, hai mạng Layer-2 của Ethereum, Base và OP Mainnet, cam kết chia sẻ doanh thu và khả năng tạo ra liên minh Layer-2 trong tương lai.

Hai blockchain cùng nhìn về tương lai “Superchain“, khám phá ra tầm nhìn chung của mở rộng quy mô Ethereum khi cùng làm việc trên EIP-4844. Thỏa thuận này bao gồm hai khía cạnh quan trọng: mô hình quản trị ngắn hạn và dài hạn.

Mô hình quản trị ngắn hạn

Theo thỏa thuận, mô hình quản trị ngắn hạn của Base sẽ dựa trên một hợp đồng đa chữ ký 2/2, được kiểm soát chung bởi Base và OP Mainnet. Cả hai có thể tham gia vào quản trị mạng lưới trong trường hợp cần thiết. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, quyền ra quyết định về quản trị sẽ thuộc về OP Mainnet.

Mô hình quản trị dài hạn

Thỏa thuận cũng quy định rằng Base sẽ bị ràng buộc bởi “Law of Chains” do OP Mainnet đưa ra hồi tháng 7. Mô hình này nhằm mục tiêu quản lý các Superchain một cách thống nhất, hướng tới phi tập trung và quản trị bền vững. Quyền quản trị sẽ được chuyển giao cho một Hội đồng An ninh, bao gồm các thành viên độc lập từ cộng đồng.

Liên minh kinh tế Layer-2: Chia sẻ lợi nhuận và cùng nhau phát triển

Base cam kết tham gia Superchain áp dụng OP Stack, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai dự án thông qua việc chia sẻ lợi nhuận. Base sẽ nhận một số lượng token OP từ OP Mainnet cho hoạt động tham gia quản trị.

Ngược lại, Base sẽ trả cho OP Mainnet một phần doanh thu hoặc lợi nhuận từ bộ sắp xếp của họ. Từ đó tạo cơ sở hình thành liên minh kinh tế Layer-2 trong tương lai.

Trong khi Superchain có thể hình thành hay không thì chưa rõ, trước mắt thỏa thuận không chỉ mang lại lợi ích cho hai blockchain, mà còn tạo nên sự hợp tác bền vững giữa các Layer-2.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục