Tin nóng ⇢

Optimism đổi tên thành OP Mainnet, hướng đến ‘Superchain’

Optimism, mạng Layer-2 nhằm mục tiêu mở rộng ứng dụng trên Ethereum, quyết định thay đổi tên thành OP Mainnet theo tầm nhìn để phản ánh mục tiêu trong việc xây dựng một mạng superchain gồm nhiều blockchain Layer-2.

Quyết định đổi tên của dự án nhằm làm rõ sự phân biệt giữa blockchain OP Mainnet và khái niệm chung về Optimism. OP Mainnet sẽ đại diện cho lớp nền tảng cốt lõi trong mạng superchain tương lai. Hiện tại, tổng giá trị tài sản khoá (TVL) của mạng đạt hơn 1,3 tỷ USD.

Một trong những công nghệ quan trọng được sử dụng bởi OP Mainnet là Optimistic Rollup. Cách thức hoạt tổng tổng hợp các giao dịch Ethereum trên một lớp phụ, giúp OP Mainnet xử lý giao dịch nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

OP Labs, nhà phát triển của OP Mainnet, cung cấp bộ công cụ phát triển OP Stack, cho phép nhà phát triển khởi chạy các blockchain Layer-2 riêng. Tạo ra sự linh hoạt và tăng khả năng đa dạng cho mạng superchain.

Giờ đây, mục tiêu rõ ràng của OP Mainnet là phát triển mạng superchain và tạo ra một hệ sinh thái Layer-2 mạnh mẽ cho Ethereum. Nhờ vào những cải tiến và sự hỗ trợ từ cộng đồng, OP Mainnet có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng mở rộng và hiệu suất của Ethereum.

Có thể bạn quan tâm