Optimism unlock lượng lớn token vào 2023

Theo Coingecko, Cung lưu hành OP hiện khoảng 215M token.

Hiện tại có khoảng 785 triệu OP chưa được Airdrop và phân bổ cho hệ sinh thái mặc dù đã được mở khóa.

Từ nay cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, dự án còn trả vesting 400 triệu OP unlock cho Airdrops, Ecosystem, Public goods funds.

Sau 31/05/2023, tiếp tục có 450 triệu OP unlock cho Core contributors và Investors.

Chúng ta có thể thấy nguồn cung lưu hành sẽ tăng vọt vào cuối năm 2023, hiện tại có khoảng 215 triệu OP.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr