Aptos công bố ra mắt Tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số Aptos (DA)

Aptos đã công bố Tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số Aptos (DA). Tiêu chuẩn mã thông báo rất quan trọng để thiết lập nền tảng chung để tạo, quản lý và tương tác với tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái chuỗi khối. Nhóm cho biết các tiêu chuẩn như SPL, ERC721 và TokenV1 là chìa khóa cho sự phát triển của blockchain, nhưng mỗi tiêu chuẩn đều có những hạn chế. TokenV1 thiếu tính linh hoạt, SPL có vấn đề về khả năng tương tác, ERC721 không hiệu quả, DA giới thiệu các cải tiến độc đáo để giải quyết các vấn đề này và thực hiện các cải tiến lớn cho Aptos. Bằng cách đơn giản hóa việc quản lý mã thông báo, cải thiện trải nghiệm người dùng và khả năng tạo NFT có thể kết hợp, DA cho phép người sáng tạo, nhà phát triển và người dùng khai thác toàn bộ tiềm năng của các dự án của họ trong hệ sinh thái Aptos

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights