Tin nóng ⇢

Tiến trình của Base trước khi ra mắt Mainnet

Base, cơ sở mạng Ethereum Layer-2 của Coinbase, đang đi qua những bước quan trọng trước khi ra mắt mainnet. Đội ngũ Base đã công bố một lộ trình có tựa đề Con đường tới Mainnet cung cấp thông tin về tiến trình của mạng và các mốc quan trọng sắp tới trong quá trình chuẩn bị cho ra mắt mainnet.

An toàn và bảo mật là ưu tiên hàng đầu cho mạng lưới trong quá trình chuẩn bị cho sự ra mắt mainnet. Do đó, những mốc quan trọng bao gồm việc thử nghiệm mạng thử nghiệm một cách ổn định, việc nâng cấp thành công của Optimism đối với Bedrock và hoàn thành quá trình kiểm tra và đánh giá.

Đội ngũ Base không có kế hoạch phát hành một token mạng, trái ngược với những suy đoán trong cộng đồng crypto trực tuyến.

Base đề cập rõ ràng không có kế hoạch phát hành token quản trị, nhắm đến việc thu hút những nhà phát triển tiếp theo, gia tăng tự do kinh tế và cơ hội trên toàn cầu. Base cho biết rất nhiều nhà phát triển và các dự án từ nhiều lĩnh vực bao gồm trò chơi, NFT, cơ sở hạ tầng, bảo mật, DeFi, oracle và nhiều thứ khác sẵn sàng hợp tác với Base.

Sự tập trung vào an toàn, bảo mật và mở rộng cộng đồng nhà phát triển cho thấy tiềm năng của Base trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain.

Có thể bạn quan tâm