Tin nóng ⇢

Thuật ngữ “Buy The Dip” là gì?

Buy The Dip là một thuật ngữ đề cập đến việc mua vào một loại tài sản sau khi thị trường có một nhịp giảm giá mạnh. Sau khi đã tạo ra một bước chênh lệch đáng kể, có thể là thị trường của tài sản đó đã ở đáy và nhà đầu tư khi đó mua các loại tài sản này gọi là “Buy The Dip”.

Lưu ý, Buy the Dip khác hoàn toàn với Flash Crash. Flash Crash là một sự cố mà tỷ giá giảm cực mạnh chỉ trong một vài phút sau đó phục hồi ngay. Với Buy the Dip, tỷ giá sau khi giảm mạnh, bắt đầu quá trình phục hồi, quá trình này có thể nhanh hoặc chậm phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường

Có thể bạn quan tâm