Quốc hội Hàn Quốc tổ chức phiên điều trần về tài sản ảo vào ngày 11 tháng 7

Theo Kukinews, Ủy ban các vấn đề chính trị của Quốc hội Hàn Quốc đã xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần về tài sản ảo vào ngày 11/7 sau khi đạt được thỏa thuận giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chủ đề của phiên điều trần và sự tham gia của các nhân chứng và người tham gia vẫn chưa được xác định và kế hoạch thực hiện phiên điều trần sẽ được biểu quyết vào ngày 30 tháng Sáu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr