Nga bắt đầu thử nghiệm đối với người tiêu dùng về đồng rúp kỹ thuật số

Nga đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm người tiêu dùng đối với đồng rúp kỹ thuật số, trở thành quốc gia thứ 21 trên thế giới thử nghiệm tiền kỹ thuật số. ngân hàng và 600 cá nhân tham gia. . Ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB cho biết họ đã thử nghiệm thành công các giao dịch đồng rúp kỹ thuật số trên ứng dụng di động của mình. Ngân hàng trung ương hy vọng sẽ chính thức ra mắt đồng rúp kỹ thuật số vào khoảng năm 2025 đến 2027, nhưng hứa rằng mọi người sẽ không bị buộc phải sử dụng nó.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights