Một người dùng X đã tham gia bốn mạng thử nghiệm SEI và chỉ nhận được 1,39 SEI airdrops

Một người dùng X (Twitter cũ) nói rằng anh ta đã tham gia vào cả bốn mạng thử nghiệm của dự án và quảng bá giao thức trong 10 tháng. Tuy nhiên, anh ta chỉ kiếm được 1,39 SEI, tương đương 0,25 đô la theo tỷ giá hối đoái ngày nay. Như một phần thưởng, nền tảng phân bổ 3% tổng lượng phát hành – 300 triệu SEI. Ban đầu, số tiền được cho là sẽ được phân phối cho 500.000 địa chỉ, nhưng sau đó, do “nhu cầu cao”, con số đã được tăng lên 1,5 triệu. Sei cho biết đó là một “quà tặng thực sự xuyên chuỗi”, với sự tham gia của người dùng từ các mạng Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNBChain, Solana, Optimism và Osmosis. Một blogger dưới bút danh CryptoTelugu đã chỉ ra một số nhược điểm chính của airdrop. Trong số đó, ông đã trích dẫn một số lượng nhỏ mã thông báo được phân phối, “danh sách trắng” gồm những người không thử nghiệm, nền kinh tế mã thông báo ẩn và tiêu chí chấp nhận mã thông báo không rõ ràng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr