100.000 ETH được chuyển từ ví không xác định sang Kraken

Theo giám sát của WhaleAlert, 100.000 ETH (trị giá 188.468.407 USD) đã được chuyển từ một ví không xác định sang Kraken.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr