Dữ liệu: Địa chỉ Shenyu bị nghi ngờ đã gửi 112.600 ENS vào Binance 18 giờ trước

Theo giám sát của The Data Nerd, 18 giờ trước, địa chỉ cá voi 0xAA1 (có thể là @bitfish1 Divine Fish) đã gửi 112.600 ENS (khoảng 2,65 triệu USD) vào Binance. Địa chỉ này đã tích lũy số token này vào năm ngoái với mức giá trung bình là 13,17 USD. Nếu tất cả được bán ở mức giá hiện tại, anh ta sẽ kiếm được 1,42 triệu USD, lợi tức đầu tư (ROI) 100%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr