Người tạo ra Stoner Cats NFT đồng ý trả 1 triệu đô la để giải quyết với SEC

Người tạo ra StonerCats đã đồng ý trả 1 triệu đô la để giải quyết các khoản phí của SEC rằng họ cung cấp NFT thực sự là chứng khoán chưa đăng ký. Golden Finance trước đây đã báo cáo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội StonerCats2LLC (SC2) vào ngày 14 tháng 9 về việc tiến hành chào bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký dưới hình thức gọi là NFT, huy động được khoảng 8 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư để tài trợ cho một dự án có tên StonerCats2LLC. của loạt phim hoạt hình về mèo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights