Mô hình ký quỹ chung của Binance sẽ ngừng hỗ trợ ADA và DOT làm tài sản ký quỹ

Theo thông báo chính thức, Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ ADA và DOT làm tài sản ký quỹ chung bắt đầu từ 14:30 ngày 27 tháng 7 năm 2023 (EST8). Giới hạn chuyển nhượng tối đa của ADA và DOT trong mô hình ký quỹ chung đã được điều chỉnh về 0 vào lúc 16:00 ngày 20 tháng 3 năm 2023 (EST8). Nền tảng giao dịch Binance Futures sẽ dựa trên giá chỉ số trung bình của ADAUSDT và DOTUSDT từ 13:30 ngày 27 tháng 7 năm 2023 đến 14:30 ngày 27 tháng 7 năm 2023 (EST8), lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 năm 2023 (EST8) trong vòng bốn giờ, tất cả tài sản ADA và DOT trong tài khoản hợp đồng tiêu chuẩn U sẽ được tự động chuyển đổi thành USDT và tài sản USDT đã chuyển đổi sẽ vẫn nằm trong tài khoản hợp đồng tiêu chuẩn U. Người dùng không muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi tài sản ADA và DOT nên chuyển tài sản ADA và DOT từ tài khoản hợp đồng dựa trên chữ U trước 14:30 ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr