Tin nóng ⇢

Lộ trình “Hợp nhất” Ethereum: đốt, bomb diff, bản update Shanghai

Các ưu tiên chính của Ethereum hiện tại vẫn là sáp nhập và thử nghiệm các mối quan tâm mới.

Nhà phát triển Ethereum Tim Beiko đã tóm tắt nội dung của cuộc họp nhà phát triển cốt lõi mới nhất ngày hôm nay, bao gồm tiến trình của Lò thử nghiệm được hợp nhất, bom độ khó, nâng cấp "Thượng Hải", tiến độ của lớp triển khai Ethereum và giao thức dành cho các nhà phát triển khách hàng. Kế hoạch bang hội.

Tiến độ bản thử nghiệm Kiln

Bản thử nghiệm Ethereum Kiln vừa mới hoàn thành việc sáp nhập vào giữa tháng 3. Mặc dù có một số vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển đổi ở một số clients, nhưng nhìn chung thì hầu hết thóng số kỹ thuật hợp cho thấy bản thử nghiệm đã ở mức hoàn thiện. Nhóm hiện tại đang tăng cường thử nghiệm để đảm bảo tất cả các triển khai đều an toàn và ổn định.

Giả sử không có vấn đề nghiêm trọng nào được tìm thấy, Kiln dự kiến sẽ là mạng thử nghiệm công khai mới cuối cùng. Bước tiếp theo là chạy hợp nhất trên các testnet hiện có như Ropsten, Goerli, Sepolia, v.v. khi các công cụ triển khai máy khách và cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng. Quá trình chuyển đổi sang mạng chính Ethereum sẽ được lên lịch sau khi xác định rằng mạng thử nghiệm đang hoạt động như mong đợi.

Bom khó

Quả bom độ khó Ethereum dự kiến sẽ đến vào tháng 6. Nhưng có ba điều đáng chú ý:

  1. Tác động của bom độ khó lên thời gian khối là dần dần, có nghĩa là sau khi quả bom độ khó được kích hoạt trong khung thời gian từ 4 đến 8 tuần để có có thể hoàn toàn triển khai trên các khối.
  2. Không có quy tắc cố định nào về thời gian hoãn bom khó.
  3. Sự ổn định và bảo mật của Ethereum là những mối quan tâm chính.

Nâng cấp "Shanghai"

Hiện tại, Ethereum đang soạn thảo bản nâng cấp tiếp theo để nâng cấp "Shanghai". Các nâng cấp theo kế hoạch chủ yếu bao gồm nâng cấp EVM, kích hoạt rút chuỗi beacon, giảm phí lớp 2, v.v., cũng như một số nâng cấp nhỏ khác.

Định dạng đối tượng EVM

Năm ngoái, nhóm Ipsilon đã đưa ra một giải pháp thông minh cung cấp chức năng mới cho các hợp đồng được triển khai với một số nhận dạng cụ thể, nhưng đồng thời cho phép các hợp đồng hiện có thực thi nguyên trạng. Lược đồ này được gọi là Định dạng Đối tượng EVM, viết tắt là EOF.

Trong bản nâng cấp ở London, các nhà phát triển Ethereum sẽ bảo toàn một phần của mã định danh này bằng cách vô hiệu hóa việc triển khai các hợp đồng mới bắt đầu bằng byte 0xEF. EIP-3540 mô tả chi tiết điều này và nêu bật lợi ích hữu hình đầu tiên của cách tiếp cận, đó là việc tách mã và dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh mã trên chuỗi.

Rút tiền theo chuỗi Beacon

Một tính năng chính khác của nâng cấp Thượng Hải là kích hoạt rút tiền theo chuỗi beacon. Vì L2 xuất bản dữ liệu giao dịch hoặc bằng chứng của họ trên L1, nên hầu hết phí giao dịch cho người dùng cuối đến từ việc lưu trữ dữ liệu L1. Sharding cung cấp một giải pháp thay thế rẻ hơn cho dữ liệu xuất bản L2, nhưng trong khi thông số kỹ thuật dường như đã được thiết lập, việc triển khai sharding đầy đủ vẫn chưa sẵn sàng.

Hiện tại có hai lựa chọn để giảm các chi phí này: Calldata giảm chi phí mạng chính hoặc triển khai proto-sharding, có thể giới thiệu một loại giao dịch mới trên Ethereum được gọi là giao dịch Shard Blob.

EIP-4488 đề xuất giảm chi phí từ 16 Gas mỗi byte cho Calldata xuống 3 Gas mỗi byte, việc giảm chi phí lưu trữ này sẽ dẫn đến giảm phí gas trên L2. 

EIP-4844 sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai sharding đầy đủ, giới thiệu các giao dịch Shard Blob. Đề xuất này có thể được coi như một "phân đoạn nhỏ", thay vì dựa vào lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu, mọi nút trên mạng cần xác minh tất cả dữ liệu trong blob. Các khối dữ liệu này chỉ được đảm bảo có sẵn trên mạng trong một khoảng thời gian, không được lưu trữ vĩnh viễn.

Những cải tiến khác

Bản nâng cấp “Shanghai” cũng đang xem xét một số cải tiến nhỏ khác, bao gồm EIP-3651 có thể giảm chi phí truy cập địa chỉ COINBASE Gas, EIP-3860 giới hạn kích thước của initcode và giới thiệu tính năng đo khí và EIP-3860 bổ sung thêm PUSH0 mã số 3855.
Tất nhiên, Ethereum sẽ hoàn thành việc sáp nhập trước khi nâng cấp Shanghai.

Đặc tả lớp thực thi Ethereum (EELS) 

Công việc trên đặc tả thực thi của Lớp thực thi Ethereum đang tiến triển tốt và bước tiếp theo là điều phối quá trình nâng cấp EL + CL.

Protocol Guild

Protocol Guild, một sáng kiến để bồi thường cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu phía khách hàng bằng mã thông báo, hiện có hơn 100 thành viên và sắp triển khai thử nghiệm. Protocol Guild có thể là một bổ sung lớp cơ sở cho Gitcoin và tài trợ hàng hóa công cộng hồi tố, v.v.

Protocol Guild khác với kế hoạch hỗ trợ và khuyến khích cơ sở ở chỗ Protocol Guild được thiết kế để cung cấp cho các thành viên của mình mã thông báo cho các dự án dựa trên Ethereum khác nhau, không phải ETH.

Nói tóm lại, Protocol Guild sẽ cho phép các nhà tài trợ quyên góp mã thông báo, sau đó sẽ được phát hành cho người nhận theo thời gian. Danh sách các khoản đóng góp được chấp nhận sẽ định kỳ thêm các cộng tác viên mới và xóa các cộng tác viên trước đó.
Protocol Guild trước đây đã nhận được tổng cộng $ 29.823 quyên góp từ Gitcoin trước khi thử nghiệm kiến trúc hợp đồng thông minh.
 

Lộ trình sắp tới

Các ưu tiên chính của Ethereum hiện tại vẫn là sáp nhập và thử nghiệm các mối quan tâm mới. Trong tháng tới, việc triển khai sẽ được hoàn thiện, nhiều mạng phát triển ngắn hạn sẽ được chạy và phản hồi sẽ được thu thập từ các nhà cung cấp ứng dụng, cơ sở hạ tầng và công cụ. Nâng cấp "Thượng Hải", thông số kỹ thuật triển khai và Tổ chức giao thức cũng sẽ tiếp tục.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục