Tin nóng ⇢

Hợp nhất testnet thành công, trục trặc không làm chậm Hợp nhất mạng chính

Các thử nghiệm hợp nhất trên testnet là điều cần thiết để cho phép các nhà phát triển Ethereum và các nhà phát triển dự án độc lập biết những gì họ có thể mong đợi khi Hợp nhất thực sự diễn ra.

Ethereum hiện đã hoàn thành thử nghiệm Hợp nhất lớn thứ hai cuối cùng trên mạng thử nghiệm công khai Sepolia, mở đường cho quá trình chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận PoS.

Mặc dù được đánh giá chủ yếu là sẽ thành công, nhưng nó cũng không phải là không có sự cố.

Thử nghiệm cuối cùng của Hợp nhất được thiết lập để diễn ra trên mạng Goerli trong vài tuần tới trước khi Hợp nhất chính thức trên mạng chính Ethereum tiếp tục.

Nhà giáo dục Ethereum, Anthony Sassano, người đã tổ chức buổi livestream Sepolia Merge trên YouTube vào ngày 6 tháng 7, đã xác nhận trên Twitter rằng quá trình chuyển đổi Hợp nhất đã diễn ra "thành công" và nói thêm rằng testnet sẽ được theo dõi trong vài ngày tới.


Terence Tsao, một nhà phát triển giao thức Ethereum cũng cho biết bản thân quá trình chuyển đổi Hợp nhất đã thành công, nhưng cũng lưu ý rằng khoảng 25-30% validator đã chuyển sang offline sau khi Hợp nhất do “cấu hình sai”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "trục trặc sẽ không làm trì hoãn việc Hợp nhất."


Tuy nhiên, Superphiz, một thành viên sáng lập Cộng đồng ETHStaker đã cảnh báo trong buổi phát trực tiếp rằng thành công thực sự của Hợp nhất vẫn chưa thể đoán trước được và sẽ phải mất vài giờ hoặc vài ngày để theo dõi.

Bản thử nghiệm cuối cùng sẽ diễn ra trên mạng thử nghiệm Goerli. Superphiz nói thêm rằng thời gian của Hợp nhất sẽ phụ thuộc vào các đánh giá của bài kiểm tra Sepolia.

Hợp nhất testnet là một hình thức “diễn tập” cần thiết để cho phép các nhà phát triển Ethereum và các nhà phát triển dự án độc lập hiểu những gì họ có thể mong đợi khi việc Hợp nhất thực sự diễn ra.

Trong buổi phát trực tiếp, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin thừa nhận rằng một trong những thách thức mà hợp nhất mạng chính phải đối mặt sẽ bao gồm nhiều cơ sở hạ tầng của bên thứ ba mà không có trên testnet”.

“Vì vậy, có thể có những vấn đề không quan trọng như vậy sẽ xuất hiện trong Hợp nhất mà chúng tôi không bắt kịp với các thử nghiệm này […] Có rất nhiều thiết bị ngoại vi chưa được kiểm tra và điều đó là không thể tránh khỏi.”

Trong khi đó, trên các sàn giao dịch, Santiment đã cảnh báo về một đợt bán tháo ETH tiềm năng với tổng nguồn cung ETH trên các sàn giao dịch đạt mức cao mới 13,8% vào ngày 4 tháng 7, mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022.


Kể từ ngày 7 tháng 7, tỷ lệ phần trăm đã giảm nhẹ với khoảng 13,25% tổng nguồn cung ETH trên các sàn giao dịch.

Giá Ethereum (ETH) hiện đang ở mức 1,186 USD. 

Có thể bạn quan tâm